adoptie keuring

Adoptie keuring

Een adoptie keuring kunt u bij ons laten verrichten. Om voor adoptie in aanmerking te komen moet een geneeskundige verklaring worden overlegd aan de Raad voor de Kinderbescherming. In de afgelopen jaren heeft de KNMG, in overleg met de Raad voor de Kinderbescherming en het ministerie van Justitie, een richtlijn geschreven ten behoeve van de afgifte van een medische verklaring na een adoptiekeuring. Wij voeren de medische keuring uit volgens deze richtlijn.

U dient het volgende mee te nemen:

  • legitimatiebewijs
  • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren kunt u hier downloaden
  • medicijnen
  • keuringsformulier (dit krijgt u van de Raad voor de Kinderbescherming)

Bij een adoptiekeuring hoort:

  • gesprek met arts
  • lichamelijk onderzoek

Hierna dient het keuringsformulier opgestuurd te worden naar de Raad voor de Kinderbescherming. Er wordt een dossier aangelegd dat vertrouwelijke medische informatie bevat en als zodanig behandeld zal worden.

Ten slotte kunnen wij indien gewenst de adoptiekeuring combineren met een reisvaccinatie, indien u een kind adopteert uit een land waarvoor vaccinaties nodig zijn.

Prijs

45incl. BTW
  • betaling per pin