adoptie keuring

Adoptiekeuring

Een adoptie keuring kunt u bij ons laten verrichten. Om voor adoptie in aanmerking te komen moet een geneeskundige verklaring worden overlegd aan de Raad voor de Kinderbescherming. De geneeskundige verklaring moet inzicht geven in de aanwezigheid van mogelijke gezondheidsrisico’s bij de aspirant-adoptiefouder(s), die een evenwichtige ontwikkeling tot volwassenheid van een adoptiefkind zouden kunnen belemmeren.
In de afgelopen jaren heeft de KNMG, in overleg met de Raad voor de Kinderbescherming en het ministerie van Justitie, een richtlijn geschreven ten behoeve van de afgifte van een medische verklaring na een adoptiekeuring. Wij voeren de medische keuring uit volgens deze richtlijn.

U dient het volgende mee te nemen:

  • legitimatiebewijs
  • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren kunt u hier downloaden
  • medicijnen
  • keuringsformulieren (de benodigde papieren krijgt u van de Raad voor de Kinderbescherming)

Bij een adoptiekeuring hoort:

  • gesprek met arts
  • lichamelijk onderzoek

Hierna wordt er een dossier aangelegd dat vertrouwelijke medische informatie bevat en als zodanig behandeld zal worden.

Ten slotte kunnen wij indien gewenst de adoptiekeuring combineren met een reisvaccinatie, indien u een kind adopteert uit een land waarvoor vaccinaties nodig zijn.

Prijs

55incl. BTW
  • betaling per pin