autosport keuring

Autosport keuring

Een autosport keuring kunt u bij ons laten verrichten. Als u een nationale of internationale racelicentie bij de KNAF wilt aanvragen, dan is een keuring verplicht. Wij voeren de medische keuring uit volgens de richtlijnen van de KNAF.

U dient het volgende mee te nemen:

 • legitimatiebewijs
 • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren kunt u hier downloaden )
 • medicijnen
 • bril of contactlenzen

Bij de keuring hoort:

 • gesprek met arts
 • lichamelijk onderzoek
 • oogonderzoek
 • urine onderzoek
 • hartfilmpje (voor een internationale licentie tot 45 jaar; altijd bij eerste aanvraag, daarna om het jaar)
 • inspanningstest (voor een internationale licentie vanaf het bereiken van de 45-jarige leeftijd; om het jaar); dit wordt niet in de praktijk verricht en u krijgt een verwijsbrief mee

Hierna dient het keuringsformulier opgestuurd te worden ter goedkeuring naar de KNAF arts. Er wordt een dossier aangelegd dat vertrouwelijke medische informatie bevat en als zodanig behandeld zal worden.

Prijs

65incl. BTW
 • betaling per pin