Keuringen

In onze medische praktijk verrichten wij diverse medische keuringen. Onder andere kunt u een keuring door ons laten verrichten voor:

Het onderzoek kunnen wij snel afhandelen aangezien wij zelf alle benodigde onderzoeken verrichten. Indien een onderzoek niet verricht kan worden kunnen wij u binnen korte tijd doorverwijzen. Bij goedkeuring ontvangt u per direct een medisch certificaat. Als u echter een medische problemen heeft, waarvoor u medicatie gebruikt of recent geopereerd bent, zouden wij het op prijs stellen om hier informatie over te ontvangen. Indien wij nadere informatie of aanvullende onderzoeken nodig vinden om de geschiktheid te kunnen bepalen, houden wij de keuringsresultaat aan. Hierdoor is het voor een snellere afhandeling van de keuring belangrijk het medisch rapport zelf van tevoren aan de huisarts of specialist aan te vragen.

U kunt bij ons ook terecht voor een medische verklaring (bijvoorbeeld een fit to fly verklaring). Dit kunnen wij eveneens snel voor u regelen.

Ten slotte kunnen wij indien gewenst de keuring (voor bijvoorbeeld duiken, scheepvaart of een adoptie) combineren met een reisvaccinatie.

Afspraak maken