Adoptiekeuringen

Om voor adoptie in aanmerking te komen moet een geneeskundige verklaring worden overlegd aan de Raad voor de Kinderbescherming. De geneeskundige verklaring moet inzicht geven in de aanwezigheid van mogelijke gezondheidsrisico’s bij de aspirant-adoptiefouder(s), die een evenwichtige ontwikkeling tot volwassenheid van een adoptiefkind zouden kunnen belemmeren.
In de afgelopen jaren heeft de KNMG, in overleg met de Raad voor de Kinderbescherming en het ministerie van Justitie, een richtlijn geschreven ten behoeve van de afgifte van een medische verklaring voor adoptiekeuringen. Wij voeren de medische keuring voor adoptie uit volgens deze richtlijn.

U dient het volgende mee te nemen:

  • legitimatiebewijs
  • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren kunt u hier downloaden
  • keuringsformulieren (de benodigde papieren krijgt u van de Raad voor de Kinderbescherming)
  • medicijnen

Bij een keuring hoort:

  • gesprek met arts
  • lichamelijk onderzoek

Adopteert u een kind uit een land waarvoor vaccinaties nodig zijn, kunt u daarvoor eveneens bij ons terecht. Zie hier voor meer informatie over vaccinaties.