Duiken

Duiken is een sport die risico’s met zich mee brengt. Daarom dient een keuring verricht te worden om problemen te voorkomen voor de kandidaat zelf en de eigen buddy. Het onderzoek verrichten wij volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Vervolgens zijn wij geregistreerd in het SCAS register.

U dient het volgende mee te nemen:

 • legitimatiebewijs
 • logboek (bij NOB)
 • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren kunt u hier downloaden)
 • medicijnen
 • bril of contactlenzen

Bij een keuring hoort:

 • bespreken vragenlijst
 • lichamelijk onderzoek
 • urine onderzoek
 • controle gezichtsvermogen
 • longfunctie onderzoek
 • hartfilmpje (alleen op indicatie)
 • conditietest (alleen op indicatie)

Als u goedgekeurd wordt ontvangt u per direct een medisch certificaat. In het geval dat u echter een medisch probleem heeft, waarvoor u medicatie gebruikt of recent geopereerd bent, zouden wij het op prijs stellen om hier informatie over te ontvangen. Indien wij nadere informatie of aanvullende onderzoeken nodig vinden om de geschiktheid voor het duiken te kunnen bepalen, houden wij het keuringsresultaat aan. Hierdoor is het voor een snellere afhandeling van de keuring belangrijk het medisch rapport zelf van tevoren aan de huisarts of specialist aan te vragen.

U kunt ook bij ons terecht voor een duikconsult in het geval dat u medische vragen heeft voordat u gaat duiken of in het geval u na het duiken medische klachten krijgt.

Gaat u duiken in een gebied waarvoor u een reisvaccinatie nodig hebt, zoals bijvoorbeeld Egypte, kunt u daarvoor eveneens bij ons terecht.

Afspraak maken