Medische verklaring

U heeft van uw behandelend arts gehoord dat hij geen medische verklaringen afgeeft. Uw arts heeft gehandeld op grond van de regels die de KNMG, de beroepsorganisatie voor artsen, heeft opgesteld. Een behandelend arts mag geen verklaringen afgeven om te voorkomen dat hij in een belangenconflict betrokken raakt. Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts . Zo’n arts kan een eigen beoordeling maken van uw situatie.

Een medische verklaring kunnen wij voor u in de meeste gevallen verzorgen. In enkele gevallen vereist dit echter een specifieke deskundigheid en bevoegdheid.  Wij willen u er verder op wijzen dat wij in een aantal gevallen (zoals bij alle keuringen die wij verzorgen) geen medische verklaring kunnen verstrekken zonder een medisch onderzoek voorafgaand te verrichten. Dit betekent dat wij altijd met u dienen te bespreken of wij de medische verklaring kunnen verzorgen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen.