Offshore

Een medische keuring voor offshore is vereist om medische problemen te voorkomen voor de mensen die op offshore mijnbouwinstallaties werken. Wij zijn aangewezen door Nogepa om keuringen voor de scheepvaart te verrichten.

U dient het volgende mee te nemen:

 • legitimatiebewijs
 • Persoonlijke Safety Logbook (PSL) of ‘groene boekje’
 • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren kunt u hier downloaden)
 • medicijnen
 • bril of contactlenzen

Bij een  keuring hoort:

 • bespreken vragenlijst
 • lichamelijk onderzoek
 • urine onderzoek
 • onderzoek van het gezichtvermogen
 • onderzoek van het gehoor
 • longfunctieonderzoek
 • XBR (schoudermeting) op indicatie
 • aanvullende onderzoeken (e.g. bloed tests, ECG) op indicatie
 • inspanningstest (d.m.v. Chester Step Test) voor het Emergency Response Team

Als u goedgekeurd wordt ontvangt u per direct een medisch certificaat. In het geval dat u echter een medisch probleem heeft, waarvoor u medicatie gebruikt of recent geopereerd bent, zouden wij het op prijs stellen om hier informatie over te ontvangen. Indien wij nadere informatie of aanvullende onderzoeken nodig vinden om de geschiktheid te kunnen bepalen, houden wij het keuringsresultaat aan. Hierdoor is het voor een snellere afhandeling van de keuring belangrijk het medisch rapport zelf van tevoren aan de huisarts of specialist aan te vragen.

Ten slotte kunnen wij ook de keuring indien gewenst combineren met een reisvaccinatie.

Afspraak maken