Luchtvaart

In het kader van de EASA regelgeving dient al het commerciële luchtvaart personeel (o.a. vliegers en cabin attendants) en dienen alle privé vliegers periodiek gekeurd te worden. Wij verrichten keuringen voor klasse 1, 2, LAPL en cabin attendants.

U dient het volgende mee te nemen:

 • geldig legitimatiebewijs (paspoort of ID-kaart, geen rijbewijs)
 • vliegbrevet (indien van toepassing)
 • huidig medisch certificaat (indien van toepassing)
 • medicijnen (indien van toepassing)
 • bril of contactlenzen (en reservebril) met recept (indien van toepassing)

Bij een  keuring hoort:

 • invullen vragenlijst
 • lichamelijk onderzoek
 • onderzoek van het gezichtsvermogen
 • urine onderzoek
 • onderzoek van het gehoor (conform schema medisch certificaat)
 • hartfilmpje (conform schema medisch certificaat)
 • longfunctieonderzoek (alleen op indicatie)

De resultaten zullen ingevoerd worden in Empic en met u besproken worden. Als u goedgekeurd wordt, ontvangt u per direct een medisch certificaat. In het geval dat u echter een medisch probleem heeft, waarvoor u medicatie gebruikt of recent geopereerd bent, zouden wij het op prijs stellen om hier informatie over te ontvangen. Indien wij nadere informatie of aanvullende onderzoeken nodig vinden om de geschiktheid te kunnen bepalen, houden wij het keuringsresultaat aan. Hierdoor is het voor een snellere afhandeling van de keuring belangrijk het medisch rapport zelf van tevoren aan de huisarts of specialist aan te vragen.

Afspraak maken