Offshore keuring

offshore keuring

Een offshore keuring kunt u bij ons laten verrichten. Wij zijn aangewezen door Nogepa om keuringen te verrichten.

Wat u dient mee te nemen bij een offshore keuring

Om de keuring sneller af te kunnen handelen, is het van belang dat u het volgende meeneemt:

 • legitimatiebewijs
 • Persoonlijke Safety Logbook (PSL) of ‘groene boekje’
 • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren kunt u hier downloaden)
 • medicijnen
 • bril of contactlenzen

Hoe een offshore keuring verloopt

Indien een basis keuring verricht moet worden, neemt dit circa een uur in beslag. In dit geval bestaat de keuring uit:

 • bespreken vragenlijst
 • lichamelijk onderzoek
 • urine onderzoek
 • onderzoek van het gezichtvermogen
 • onderzoek van het gehoor
 • longfunctieonderzoek

In het geval dat aanvullende onderzoeken verricht dienen te worden, neemt de keuring iets meer tijd in beslag.
Aanvullende onderzoeken zijn:

 • inspanningstest (Chester Step Test) voor het Emergency Response Team
 • bloed tests
 • hartfilmpje
 • schoudermeting

Wat u kunt verwachten na een keuring

Ten eerste ontvangt u de uitslag. Als u goedgekeurd wordt krijgt u direct een medisch certificaat. In het geval dat er nadere informatie ingewonnen moet worden houden wij het keuringsresultaat aan. Bijvoorbeeld kan het zijn dat u een relevante opname of operatie heeft gehad. Evenwel is het mogelijk dat u nog steeds medicijnen gebruikt of onder controle bent. Voordat u komt voor de keuring kunt u dan het medisch rapport bij uw huisarts of specialist opvragen. Daarnaast kunt u ook van tevoren met ons bellen om te overleggen. Zo kan de keuring sneller verlopen.

Ten tweede wordt na de keuring een dossier aangelegd dat vertrouwelijke medische informatie bevat. Het dossier zal zorgvuldig behandeld worden.

Bovendien kunnen wij de offshore keuring indien gewenst combineren met een zeevaart keuring of een reisvaccinatie.

Prijs basisonderzoek

155incl. BTW
 • betaling per pin
Aanvullende prijzen
(incl. BTW)
Chester Step test€  40,-
BloedonderzoekOfferte
ECG€  35,-
Schoudersmeting€  35,-