parachute keuring

Parachute keuring

Een parachute keuring kunt u bij ons laten verrichten. Om parachute te kunnen springen moet er voldaan worden aan drie eisen

 • minimumleeftijd van 16 jaar; indien de aspirant sportparachutist de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, moet hij een schriftelijke toestemming kunnen overleggen van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
 • een club of centrum kan eisen stellen aan het gewicht van de aspirant sportparachutist; het materiaal wat gebruikt wordt is in de regel geschikt voor mensen die tot 100 kg wegen; als u meer weegt, neem dan contact op met de club of het centrum waar u wilt gaan springen; sommige centra hebben materiaal wat geschikt is voor een hogere belasting.
 • een medische verklaring afgegeven door een arts.

U dient het volgende mee te nemen:

 • legitimatiebewijs
 • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren kunt u hier downloaden )
 • medicijnen
 • bril of contactlenzen

Bij een parachute keuring hoort:

 • bespreken vragenlijst
 • lichamelijk onderzoek
 • controle gezichtsvermogen
 • urine onderzoek

De resultaten zullen met u besproken worden. Hierna volgt een conclusie en volgen eventuele adviezen. Het kan ook voorkomen dat er extra informatie ingewonnen moet worden of extra onderzoeken nodig zijn om de geschiktheid te kunnen bepalen.
Er wordt een dossier aangelegd. Het dossier bevat vertrouwelijke medische informatie en zal als zodanig behandeld worden.