Meningitis

Wat is Meningitis

Meningitis is een ontsteking van de hersenen die meestal veroorzaakt wordt door een bacterie of een virus. In een enkel geval kan ook een schimmel of een parasiet de veroorzaker zijn. Meningitis wordt via hoesten en niezen overgebracht van mens op mens.

Symptomen

De symtpomen van Meningitis blijven in het begin vaak onopgemerkt. Indien er echter wel klachten optreden begint dit vaak erg plotseling met intense hoofdpijn, koorts, misselijkheid, overgeven, gevoeligheid voor licht en een stijve nek. Als de bacterie in het bloed terecht komt, vindt er snelle verspreiding door het gehele lichaam plaats. Vaak met de dood tot gevolg.

Voorkomen

Indien u naar een land reist waar Meningitis voorkomt en u daar langere tijd verblijft onder de lokale bevolking wordt een vaccinatie voor de types A,C,Y en W geadviseerd. 1 vaccinatie geeft een bescherming van 3 jaar.