scheepvaart keuring

Scheepvaart keuring

Een scheepvaart keuring is van belang om de veiligheid van het varende personeel te waarborgen.
Wij zijn geautoriseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om keuringen voor de scheepvaart te verrichten.

Voor de scheepvaart keuring dient u het volgende mee te nemen:

 • legitimatiebewijs
 • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren kunt u hier downloaden)
 • medicijnen
 • bril of contactlenzen

Bij een keuring hoort:

 • bespreken vragenlijst
 • lichamelijk onderzoek
 • urine onderzoek
 • controle gezichtsvermogen
 • kleurtest
 • gehoortest
 • onderzoek van bloed of ontlasting (alleen op indicatie).
 • onderzoek op tuberculose (alleen op indicatie).

Als u goedgekeurd wordt ontvangt u per direct een medisch certificaat. In het geval dat u echter een medisch probleem heeft, waarvoor u medicatie gebruikt of recent geopereerd bent, zouden wij het op prijs stellen om hier informatie over te ontvangen. Indien wij nadere informatie of aanvullende onderzoeken nodig vinden om de geschiktheid te kunnen bepalen, houden wij het keuringsresultaat aan. Hierdoor is het voor een snellere afhandeling van de keuring belangrijk het medisch rapport zelf van tevoren aan de huisarts of specialist aan te vragen.

Ten slotte kunnen wij ook de scheepvaart keuring indien gewenst combineren met een reisvaccinatie.

Afspraak maken