vliegkeuring knvvl

Vliegkeuring KNVvL

Een vliegkeuring KNVvL kunt u bij ons laten verrichten. Een vliegkeuring dient plaats te nemen indien u in het bezit bent van een GPL of BPLNa 8-4- 2021 moet elke vlieger met een GPL of BPL beschikken over een LAPL brevet en een LAPL medisch certificaat. Voor paramotorvliegers en schermvliegers is een vliegkeuring vereist als op de eigen medische verklaring één of meer van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord. Wij zij aangewezen door de KNVvL om keuringen te verrichten.

U dient het volgende mee te nemen:

  • legitimatiebewijs
  • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren kunt u hier downloaden )
  • medicijnen
  • bril of contactlenzen

Bij een vliegkeuring hoort:

  • bespreken vragenlijst
  • lichamelijk onderzoek
  • controle gezichtsvermogen
  • urine onderzoek

Bij goedkeuring, ontvangt u direct een medisch certificaat. In het geval dat er een medische aanleiding is om nadere informatie in te winnen om de geschiktheid te kunnen bepalen, houden wij het keuringsresultaat aan. Hierdoor is het belangrijk, indien u een relevante medische opname of operatie heeft gehad die nooit eerder bij een keuring is vermeld, dat u het medisch rapport zelf van tevoren aan de huisarts of specialist aanvraagt. Dit garandeert een snellere afhandeling van de keuring.

Er wordt een dossier aangelegd. Het dossier bevat vertrouwelijke medische informatie en zal als zodanig behandeld worden.