vliegkeuring knvvl

Vliegkeuring KNVvL

Voor het zweefvliegen en recreatief ballonvaren is een vliegkeuring vereist voor de geldigheid van het GPL en het BPL. Voor paramotorvliegers en schermvliegers is een vliegkeuring vereist als op de eigen medische verklaring één of meer van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord.

U dient het volgende mee te nemen:

  • legitimatiebewijs
  • reeds ingevulde medische vragenlijst (benodigde papieren kunt u hier downloaden )
  • medicijnen
  • bril of contactlenzen

Bij een vliegkeuring hoort:

  • bespreken vragenlijst
  • lichamelijk onderzoek
  • controle gezichtsvermogen
  • urine onderzoek

De resultaten van de vliegkeuring zullen met u besproken worden. Hierna volgt een conclusie en volgen eventuele adviezen. Het kan ook voorkomen dat er extra informatie ingewonnen moet worden of extra onderzoeken nodig zijn om de geschiktheid te kunnen bepalen.

U kunt ook bij ons terecht voor een vliegmedischconsult in het geval dat u medische vragen heeft voordat u gaat vliegen of in het geval u na het vliegen medische klachten krijgt.

Er wordt een dossier aangelegd. Het dossier bevat vertrouwelijke medische informatie en zal als zodanig behandeld worden.